305 Đường 3 tháng 2, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 700000
0889980242
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật09:00 – 17:00
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật09:00 – 17:00